Petersborggate 61

Skifting av klednig og bygging av ny garasje,soverom og terrasse. Her har vi etterisolert, skiftet kledning og vinduer på hele huset. Bygd et tilbygg og garasje på 60 kvm  

Peterborgsgate 61